سه اهرم مهم کارگران برای تقویت مبارزاتشان

گسترش استفاده از مدیای اجتماعی توسط کارگران، تجمعات همزمان کارگران چندین مرکز کارگری از نقاط مختلف کشور در مقابل مجلس و حضور رو به رشد خانواده ها در تجمعات اعتراضی سه فاکتور مهم در پیشروی جنبش کارگری در این دوره است. اگر چه هیچکدام از این سه فاکتور همه گیر نشده و حتی بخش قابل توجهی از کارگران را هم در برنمیگیرد ، اما بویژه در یک سال گذشته پیشروی بیشتری در این زمینه داشته ایم و این سه فاکتور در سرنوشت جنبش کارگری در این دوره حیاتی و تعیین کننده است.

کارگری

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده است

 فساد مالی در کلیه نهادهای حکومتی و مذهبی، وزارتخانه ها و ادارات، در میان نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاه سپاه پاسداران رژیم، آنچنان به امری روزمره و عادی تبدیل شده است که سران رژیم هم نمی توانند آن را پرده پوشی و کتمان کنند. رشوه خواری و رانت خواری در ادارات و میان کارگزاران رده بالای رژیم جمهوری اسلامی آنچنان ریشه دوانده که دادن رشوه برای پیشرفت کار مردم به امری طبیعی و نرمال تبدیل گشته و قبحی برای آن باقی نمانده است.

در طول حیات جمهوری اسلامی هرگاه دولتی رفته و دولت دیگری آمده است، بنا به اقتضای سیاسی، بخش هایی از پرونده های فساد مالی و رشوه و رانت خواری مقامات دولت قبلی را افشا کرده اند. از زمانی که دولت تدبیر و امید «حسن روحانی» هم سر کار آمده، تلاش نموده است کل معضلات و مشکلات مالی و عدم موفقیت دولتش در برآورد نیازهای مردم را به ناکارآمدی دولت «احمدی نژاد» حواله دهد. به این دلیل هر از چندگاهی از میان آرشیو، پرونده هایی از فساد مالی کارگزاران آن دولت را بیرون می کشند.

«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است: «در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین و بزرگترین فساد های قرن در این دوره اتفاق افتاد.» منظور جهانگیری دوره ای است که دولت احمدی نژاد بر سر کار بود. در یک سال اخیر دولت روحانی بخشی از دزدیهای مقامات دولت احمدی نژاد و اعوان و انصارش را برملا ساخته است. یقینا پرونده های دیگری از این نوع در اختیار دارند. اما کسی فراموش نکرده است، زمانی که احمدی نژاد نیز بر سرکار بود، پرونده های اختلاس و دزدی دولت های «رفسنجانی و خاتمی» را افشا می کرد. ماجرای تحت تعقیب قرار دادن «مهدی هاشمی»، پسر «رفسنجانی» و جمله مشهور احمدی نژاد که گفت: «آیا معلوم هست پسران آقای هاشمی در این مملکت چکار می کنند؟» را همه بیاد دارند. منظور احمدی نژاد سوءاستفاده های کلان مالی آنان از طریق رانت خواری به اعتبار پدر بود و دیدیم که چگونه پرونده او به دادگاه کشانده شد و محکوم هم گردید. قرار بازداشت مهدی هاشمی در حالی صادر شد که او در خارج بود و پس از بازگشتش روانه زندان هم شد. باز هم کسی اختلافات احمدی نژاد و تیمش با سپاه پاسداران را فراموش نکرده که با بکار بردن اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» چگونه ابعاد فساد مالی آنان را نیز در نتیجه کشمکش قدرت میان خود و آنان آشکار نمود. بدون شک دولت بعدی نیز پرونده های دزدی و فساد مالی کارگزاران دولت تدبیر و امید را رو خواهند کرد.

به خواندن ادامه دهید